Despre noi

S.C.SUDOTIM  S.R.L. a apărut în 1994 în județul TIMIȘ  o alternativă privată în domeniul cercetării și fabricării materialelor pentru sudare, încarcare și conexe. Obiectivul societății este de a satisface, permanent, cerințele beneficiarului, prin deviza IEFTIN și BUN printr-o MARCA DE PRESTIGIU – SUDOTIM. 

Domeniu inițial abordat a impus dezvoltarea societății și implicarea acesteia în terotehnologie și elaborarea de aliaje, iar scopul urmărit a fost cel de a oferi beneficiarilor cercetări tematice la cheie, implementate în producție.

Societatea este deservită de un colectiv de specialiști, bine structurat din punctul de vedere al calificării și al vîrstei , capabil  desfășoare activități de cercetare și producție, în regim de asigurare a calittaii.

Dinamică societății este asigurată de ideile inovatoare a tineretului consiliat de specialiști consacrați. Rezultatele obținute s-au materializat prin obținerea unor diplome și medalii pentru secțiunea cercetare în diverse topuri din România

Rezultatele obținute au propulsat firma pe piața în domeniile realizării și comercializării :

  • Electrozilor înveliți pentru încarcare prin sudare
  • Fluxurilor aglomerate pentru încărcare mecanizată prin sudare și CIF
  • Tehnologiilor de încărcare și recondiționare prin sudare
  • Materialelor de adaos pentru lipire tare (brazare) - aliaje de argint
  • Materialelor de adaos pentru lipire moale - aliaje de staniu
  • Fluxurilor dezoxidante - decapante pentru lipire tare și moale
  • Activităților de încărcare prin sudare și recondiționare
  • Fabricarea structurilor sudate,a construcțiilor metalice ușoare obținute prin sudare

Politica firmei presupune reinvestirea profitului în utilaje și modernizarea acestora. Tehnica din dotare este organizată pe ateliere și centre de profit flexibile în funcție de cerințele pieței. Activitatea societății se desfășoară pe baza unui regulament de ordine interioară și a legislației în vigoare.  

Politica de promovare a firmei și a imaginii acesteia, se pune în practică prin participarea cu lucrări științifice, la simpozioane și expoziții, elaborarea de cataloage și manuale de utilizare pentru produsele proprii, distribuirea acestora la beneficiari și în mediul universitar, acțiuni demonstrative, etc. 
Dinamica societății este asigurată de ideile inovatoare ale tineretului, consiliat de specialiști consacrați. Rezultatele obținute s-au materializat prin obținerea unor diplome și medalii pentru secțiunea cercetare în diverse topuri din România. 

Locațiile noastre:

Sediu social, birouri, magazin de prezentare, depozit

Atelier de producție/ întreținere, laboratoare de cercetare și depozite